Danh sách khách trúng thưởng "VUI HÈ CÙNG FIDITOUR"
Danh sách khách trúng thưởng
"VUI HÈ CÙNG FIDITOUR"
STT Khách trúng giải Seri Giải thưởng
Tuần 1 (02 – 09/6/2016)
1 Nguyễn Mỹ Huệ 005874 Tour Nam Du
2 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Tour Nam Du
3 Đoàn Thị Lê Hương 005002 Túi kéo
4 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Túi kéo
5 Đặng Tường Bảo Trân 005044 Túi kéo
6 Dương Thị Hồng Linh 005822 Túi kéo
7 Huỳnh Văn Sua 005035 Túi kéo
Tuần 2 (10 – 16/6/2016)
1 Nguyễn Thị Thu Nga 005088 Tour Dubai
2 Nguyễn Thanh Tú 005883 Tour Nam Du
3 Nguyễn Cao Cẩm Nhung 005890 Túi kéo
4 Phạm Thị Thanh Trúc 005904 Túi kéo
5 Ông Thị Mỹ Dung 005859 Túi kéo
6 Nguyễn Thị Kim Đài 009202 Túi kéo
7 Trần Thị Ngọc Dung 005896 Túi kéo
Tuần 3 (17 – 23/6/2016)
1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009533 Tour Nam Du
2 Nguyễn Đức 009155 Vé khứ hồi Côn Đảo
3 Lê Anh Vũ 005949 Túi kéo
4 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009577 Túi kéo
5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009528 Túi kéo
6 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009570 Túi kéo
7 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009150 Túi kéo
Tuần 4 (24 – 30/6/2016)
1 Lê Thị Hải Trang 009739 Tour Mỹ
2 Hồ Thu Nga 009200 Tour Nam Du
3 Đàm Xuân Toàn 009758 Túi kéo
4 Ngô Thị Hoàng Mai 009751 Túi kéo
5 Đặng Viên 009174 Túi kéo
6 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo
7 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo
Tuần 5 (01 – 07/7/2016)
1 Lê Hoàng Bích Thuỷ 009947 Tour Nam Du
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 009683 Tour Nam Du
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 002822 Túi kéo
4 Nguyễn Văn Quảng 002653 Túi kéo
5 Vũ Thị Như Quỳnh 002737 Túi kéo
6 Trương Đại Thạch 002776 Túi kéo
7 Vũ Hữu Chính 002857 Túi kéo
8 Kiều Đỗ Hoàng Minh Nhựt 002986 Túi kéo
Tuần 6 (08 – 14/7/2016)
1 Cao Thị Tuyết Mai 005390 Tour Bhutan
2 Lý Thị Đoan Trang 005499 Túi kéo
3 Lý Thị Đoan Trang 005491 Túi kéo
4 Nguyễn Hoàng Kim Khánh 005465 Túi kéo
5 Diệp Văn Việt 005526 Túi kéo
6 Diệp Văn Việt 005507 Túi kéo
7 Diệp Văn Việt 005504 Túi kéo

TÌM KIẾM TOUR
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Với mức chi phí khoảng 10 triệu đồng, bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau về địa điểm như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tham quan, hay “sang” hơn một chút là du lịch nước ngoài.