Danh sách khách trúng thưởng "VUI HÈ CÙNG FIDITOUR"
Danh sách khách trúng thưởng
"VUI HÈ CÙNG FIDITOUR"
STT Khách trúng giải Seri Giải thưởng
Tuần 1 (02 – 09/6/2016)
1 Nguyễn Mỹ Huệ 005874 Tour Nam Du
2 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Tour Nam Du
3 Đoàn Thị Lê Hương 005002 Túi kéo
4 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Túi kéo
5 Đặng Tường Bảo Trân 005044 Túi kéo
6 Dương Thị Hồng Linh 005822 Túi kéo
7 Huỳnh Văn Sua 005035 Túi kéo
Tuần 2 (10 – 16/6/2016)
1 Nguyễn Thị Thu Nga 005088 Tour Dubai
2 Nguyễn Thanh Tú 005883 Tour Nam Du
3 Nguyễn Cao Cẩm Nhung 005890 Túi kéo
4 Phạm Thị Thanh Trúc 005904 Túi kéo
5 Ông Thị Mỹ Dung 005859 Túi kéo
6 Nguyễn Thị Kim Đài 009202 Túi kéo
7 Trần Thị Ngọc Dung 005896 Túi kéo
Tuần 3 (17 – 23/6/2016)
1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009533 Tour Nam Du
2 Nguyễn Đức 009155 Vé khứ hồi Côn Đảo
3 Lê Anh Vũ 005949 Túi kéo
4 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009577 Túi kéo
5 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009528 Túi kéo
6 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009570 Túi kéo
7 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009150 Túi kéo
Tuần 4 (24 – 30/6/2016)
1 Lê Thị Hải Trang 009739 Tour Mỹ
2 Hồ Thu Nga 009200 Tour Nam Du
3 Đàm Xuân Toàn 009758 Túi kéo
4 Ngô Thị Hoàng Mai 009751 Túi kéo
5 Đặng Viên 009174 Túi kéo
6 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo
7 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo
Tuần 5 (01 – 07/7/2016)
1 Lê Hoàng Bích Thuỷ 009947 Tour Nam Du
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 009683 Tour Nam Du
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 002822 Túi kéo
4 Nguyễn Văn Quảng 002653 Túi kéo
5 Vũ Thị Như Quỳnh 002737 Túi kéo
6 Trương Đại Thạch 002776 Túi kéo
7 Vũ Hữu Chính 002857 Túi kéo
8 Kiều Đỗ Hoàng Minh Nhựt 002986 Túi kéo
Tuần 6 (08 – 14/7/2016)
1 Cao Thị Tuyết Mai 005390 Tour Bhutan
2 Lý Thị Đoan Trang 005499 Túi kéo
3 Lý Thị Đoan Trang 005491 Túi kéo
4 Nguyễn Hoàng Kim Khánh 005465 Túi kéo
5 Diệp Văn Việt 005526 Túi kéo
6 Diệp Văn Việt 005507 Túi kéo
7 Diệp Văn Việt 005504 Túi kéo

TÌM KIẾM TOUR
Tour trong nước
Tour nước ngoài
Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá